Optagelsesbetingelser til KunstSpor Djursland

 

Optagelsesbetingelser for kunstnere, der ikke tidligere har deltaget i KunStspor.

Har du ikke tidligere deltaget i KunstSpor Djursland, og kunne du tænke dig at være med, skal du ansøge om deltagelse.
OBS! Vi åbner for ansøgninger i foråret 2020 til KunstSpor Djursland 2020

Gebyret for deltagelse indbetales i forbindelse med, at du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i KunstSpor.

 

Censurering:

Der foretages en censurering af nye ansøgere.

Formålet med censureringen er at fastholde en høj kunstnerisk kvalitet i KunstSpor Djursland.

Censureringen foretages af et optagelsesudvalg bestående af den til enhver tid valgte styregruppe for KunstSpor Djursland.

Hvis styregruppen er i tvivl om, om ansøgeren kan optages, kan styregruppen tilkalde eksterne censorer.

 

Krav til materiale fra ansøger:

Ansøger skal sammen med ansøgning om optagelse indsende et CV med angivelse af

  • uddannelse og kursusdeltagelse
  • hidtidig udstillingsvirksomhed indenfor de seneste 5 år (steder og tidspunkter)
  • billedmateriale, som viser et relevant udsnit af ansøgerens kunstværker (sendes til kunstspordjursland(at)gmail.com) eller henvisning til evt. hjemmeside.
  • kontaktinformationer såsom navn, adresse, telefon og emailadresse

Optagelsesbetingelser:

Det forventes, at ansøgere kan dokumentere:

  • et længerevarende kunstnerisk virke, og at ansøgeren mestrer det kunstneriske håndværk på et professionelt niveau samt, at ansøgeren har arbejdet i dybden med et personligt udtryk i ansøgers værker.
  • en relevant kunstnerisk uddannelse eller kursusdeltagelse.
  • flere års udstillingserfaring fra flere udstillingssteder såsom museer, censurerede udstillinger og andre anerkendte udstillingssteder.

Økonomi

Der opkræves et gebyr for deltagelse. Gebyret fastsættes i forbindelse med åbning af ansøgning/tilmelding til KunstSpor Djursland.
Pengene går til afholdelse af fællesudstillinger, PR, foldere, plakater og annoncering.