Optagelsesbetingelser til KunstSpor Djursland

 

Optagelsesbetingelser for kunstnere, der ikke tidligere har deltaget i Kunstspor.

Har du ikke tidligere deltaget i Kunstspor Djursland, og kunne du tænke dig at være med, skal du ansøge om deltagelse.
OBS! Bemærk, at fristen for ansøgninger til Kunstpor Djursland 2019 er udløbet. Vi åbner igen for tilmeldinger i foråret 2020 til Kunstspor Djursland 2020

Gebyret for deltagelse indbetales i forbindelse med, at du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i Kunstspor.

 

Censurering:

Der foretages en censurering af nye ansøgere.

Formålet med censureringen er at fastholde en høj kunstnerisk kvalitet i Kunstspor Djursland.

Censureringen foretages af et optagelsesudvalg bestående af den til enhver tid valgte styregruppe for Kunstspor Djursland.

Hvis styregruppen er i tvivl om, om ansøgeren kan optages, kan styregruppen tilkalde eksterne censorer.

 

Krav til materiale fra ansøger:

Ansøger skal sammen med ansøgning om optagelse indsende et CV med angivelse af

  • uddannelse og kursusdeltagelse
  • hidtidig udstillingsvirksomhed indenfor de seneste 5 år (steder og tidspunkter)
  • billedmateriale, som viser et relevant udsnit af ansøgerens kunstværker (sendes til kunstspordjursland(at)gmail.com) eller henvisning til evt. hjemmeside.
  • kontaktinformationer såsom navn, adresse, telefon og emailadresse

Optagelsesbetingelser:

Det forventes, at ansøgere kan dokumentere:

  • et længerevarende kunstnerisk virke, og at ansøgeren mestrer det kunstneriske håndværk på et professionelt niveau samt, at ansøgeren har arbejdet i dybden med et personligt udtryk i ansøgers værker.
  • en relevant kunstnerisk uddannelse eller kursusdeltagelse.
  • flere års udstillingserfaring fra flere udstillingssteder såsom museer, censurerede udstillinger og andre anerkendte udstillingssteder.

Økonomi

Der opkræves et gebyr for deltagelse. Gebyret fastsættes i forbindelse med åbning af ansøgning/tilmelding til Kunstspor Djursland.
Pengene går til afholdelse af fællesudstillinger, PR, foldere, plakater og annoncering.