2020

KunstSpor

Optagelsesbetingelser for kunstnere, der IKKE tidligere har deltaget i KunstSpor.

Har du ikke tidligere deltaget i KunstSpor, og kunne du tænke dig at være med, skal du ansøge om deltagelse.
Der er lukket for tilmeldinger til Kunstspor 2020, men der åbnes igen for tilmeldinger i foråret 2021

Der fastsættes et gebyr for deltagelse og det indbetales i forbindelse med, at du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i KunstSpor.

Censurering:
Der foretages en censurering af nye ansøgere.

Formålet med censureringen er at fastholde en høj kunstnerisk kvalitet i KunstSpor.

Censureringen foretages af et optagelsesudvalg bestående af den til enhver tid valgte styregruppe for KunstSpor.

Hvis styregruppen er i tvivl om, om ansøgeren kan optages, kan styregruppen tilkalde eksterne censorer.

Krav til materiale fra ansøger:
Ansøger skal sammen med ansøgning om optagelse indsende et CV med angivelse af
-
uddannelse og kursusdeltagelse
-
hidtidig udstillingsvirksomhed indenfor de seneste 5 år (steder og tidspunkter)
-
billedmateriale, som viser et relevant udsnit af ansøgerens kunstværker (sendes til kunstspordjursland@gmail.com) eller henvisning til evt. hjemmeside.
-
kontaktinformationer såsom navn, adresse, telefon og emailadresse

Optagelsesbetingelser:

Det forventes, at ansøgere kan dokumentere:
- et længerevarende kunstnerisk virke, og at ansøgeren mestrer det kunstneriske håndværk på et professionelt niveau samt, at ansøgeren har arbejdet i dybden med et personligt udtryk i ansøgers værker
- en relevant kunstnerisk uddannelse eller kursusdeltagelse
- flere års udstillingserfaring fra flere udstillingssteder såsom museer, censurerede udstillinger og andre anerkendte udstillingssteder

For at kunne optages og deltage i Kunstspor skal ansøgeren være bosiddende på Djursland i Norddjurs eller Syddjurs kommuner. 

Økonomi:
Der opkræves et gebyr for deltagelse. 
Pengene går til afholdelse af fællesudstillinger, PR, foldere, plakater og annoncering.

KunstSpor 2020
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk