2024

KunstSpor

Optagelsesbetingelser for kunstnere, der IKKE tidligere har deltaget i KunstSpor

Har du ikke tidligere deltaget i KunstSpor, og kunne du tænke dig at være med, skal du ansøge om deltagelse.
Der åbnes for ansøgninger til KunstSpor 2024 omkring 1. april 2024.

Der fastsættes et gebyr for deltagelse, og det skal indbetales i forbindelse med, at du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i KunstSpor.

Censurering:
Der foretages en censurering af nye ansøgere.

Formålet med censureringen er at fastholde en høj, kunstnerisk kvalitet i KunstSpor.

Censureringen foretages af et optagelsesudvalg bestående af den til enhver tid valgte styregruppe for KunstSpor.

Hvis styregruppen er i tvivl om, om ansøgeren kan optages, kan styregruppen tilkalde eksterne censorer.

Krav til materiale fra ansøger:
Ansøger skal sammen med ansøgning om optagelse indsende et CV med angivelse af
-
uddannelse og kursusdeltagelse
-
hidtidig udstillingsvirksomhed indenfor de seneste 5 år (steder og tidspunkter)
-
billedmateriale, som viser et relevant udsnit af ansøgerens kunstværker (sendes til kunstspordjursland@gmail.com eller der kan henvises til evt. hjemmeside. (NB! ikke sociale medier) 
-
kontaktinformationer såsom navn, adresse, telefon og emailadresse
Nye ansøgere indleverer tre fysiske værker til bedømmelse umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Optagelsesbetingelser:

Det forventes, at ansøgere kan dokumentere:
- et længerevarende kunstnerisk virke, og at ansøgeren mestrer det kunstneriske håndværk på et professionelt niveau samt, at ansøgeren har arbejdet i dybden med et personligt udtryk i ansøgers værker.
- en relevant kunstnerisk uddannelse eller kursusdeltagelse.
- flere års udstillingserfaring fra flere udstillingssteder såsom museer, censurerede udstillinger og andre anerkendte udstillingssteder.

For at kunne optages og deltage i KunstSpor skal ansøgeren være bosiddende (have folkeregisteradresse) på Djursland i Norddjurs eller Syddjurs kommuner. 

Økonomi:
Der opkræves et gebyr for deltagelse. 
Pengene går til afholdelse af fællesudstillinger, PR, foldere, plakater, annoncering og administration.

KunstSpor 2024
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk